Všestranné zkoušky ohařů Ostrava 6. - 7. 9 2014

23.09.2014 19:02

První zářijový víkend se Arga zúčastnila VZ ohařů a s 474 body se umístila na 2. místě.